ЕЖЕДНЕВИЕ / УЧИЛИЩНО ДЕЛО / УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" - 44 снимки

Иван Христов Николов с класа и класния си ръководител
"Сребърните момчета" - отбор по баскетбол към училището
Другарката Мандаджиева с трето отделение - 1956 г.
Млади
чавдарчета
Млади
чавдарчета - ІІІ б клас
Георги Пенчев със
своя кръжок
Георги Пенчев със своя кръжок в Преслав - 07.10.2982 г.
Учителят Терзиев на празника на буквите
10.05.1955 г - първи клас с Минчо Вачев - у-ще "Невена Йорданова"
75 години ОУ
"Невена Йорданова"
75 години ОУ
"Невена Йорданова"
Ученици от училището на лагер в село Орехово
Музикален кръжок към училището
Кръжок по народни танци
Музикален кръжок към училището
Музикален кръжок към училището
Музикален кръжок към училището
Музикален кръжок към училището
Музикален кръжок към
училището
Окриване на учебната
година
Димитър Арабаджиев като отряден ръководител
Мария Кишкилова - учителка
Димитър Аргиров - учител 1963 г
Стойчо Стоев - учител
Стоян Сталев - учител
Илия Златев - учител
Кръстьо Маринов със своя внук
Празник на буквите
Празник на буквите
Празник на буквите
Из живота на училището
Ученици сред природата
Кръжок по художествено слово
Другарката Сребрикова
със своите ученици
Класна
стая
Класът на Минчо Вачев
- 1955 г.
В двора на
училището
Кръжоци в
миналото
Народни
танци
Мария Кишкилова ІV клас
1960 г
Vв клас с класна Райна Попвасилева 1959 г.
Василка Мандаджиева с четвърто отделение - 1948 г
Живка Георгиева
с класа си - 1940 г.
Величка Апостолова
Теодосиева

Снимките в албума са предоставени от: Жана Петрова, Милена Андонова
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев